VI FESTIWAL TEOLOGII POLITYCZNEJ // ADAM MICKIEWICZ // POETA [1/3]

VI FESTIWAL TEOLOGII POLITYCZNEJ // ADAM MICKIEWICZ // POETA [1/3]

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 07.10.2022 18:00
zakończona

Opis wydarzenia
„Widzę i opisuję” – czy w tych słowach zawiera się program poetycki Adama Mickiewicza? Nikogo, kto puścił wodze wyobraźni przy lekturze jego dzieł, nie opuszczą wrażenia z odbywanych jakby w towarzystwie poety spacerów brzegiem Świtezi, pierwszego widoku dworku w Soplicowie czy mroźnych ulic Petersburga. Mickiewicz nie jest jednak wyłącznie poetą krajobrazu. W jego utworach odzwierciedlenie znajduje także świat najintymniejszych duchowych poruszeń i całe bogactwo ludowego imaginarium.

Podczas spotkania poświęconego źródłom poetyckiego natchnienia i oryginalnym formom ekspresji zastanowimy się także nad rolą Mickiewicza w kształtowaniu się formacji romantycznej w polskiej kulturze. Romantyzm polski to romantyzm mickiewiczowski – ale czy sam Mickiewicz był (tylko) romantykiem? Jak w tym kontekście interpretować jego stosunek do klasycyzmu i ideałów oświecenia – którym programowo się przeciwstawiał, w praktyce jednak inkorporował je w swojej twórczości?

Po dyskusji wyświetlony będzie film Adama...Tajemnice (reż. Krzysztof Magowski, Maria Nockowska).

Poezję czyta Andrzej Ferenc

w spotkaniu udział wezmą:

Jacek Kopciński
polski historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny. Profesor Instytutu Badań Literackich PAN oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. Dramatolog, krytyk literacki, autor książki Powrót Dziadów i inne szkice teatralne.

Bernadetta Kuczera-Chachulska
poetka, profesor nauk humanistycznych, związana jest z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Inicjatorka czasopisma „Colloquia Litteraria”, jest także inicjatorką serii „Zeszyty Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej” oraz „Problemy Romantyzmu”. Organizatorka cyklu konferencji naukowych „Colloquia romantyczne”.

Andrzej Waśko
historyk literatury polskiej, profesor nauk humanistycznych, wydawca, publicysta, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Autor książek, m.in.: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, Historia według poetów. Myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764-1848).

Andrzej Ferenc
aktor filmowy i teatralny, lektor, narrator, reżyser i wykładowca akademicki, grał w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Współczesnym w Warszawie, założyciel sceny w Domu Literatury w Warszawie.
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
07.10.2022 18:00
Zakończenie:
07.10.2022 20:30

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
Warszawa

Pokaż na mapie

Strona rejestracji:
https://teologiapolityczna-mickiewicz1-rejestracja.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Teologia Polityczna - Fundacja Świętego Mikołaja

ul. Koszykowa 24/7, 00-553 Warszawa, Polska

redakcja@teologiapolityczna.pl

+48 22 625 17 14

pl